ROSI şi eLiberatica

Stirea anterioaraStirea urmatoare

După dezbateri amanunţite, s-a votat utilizarea numelui "ROSI". Din motive fonetice, s-a ales folosirea prescurtată a abrevierii ROS(FS)I dar, pentru că se doreşte ca mişcarea să acopere ambele tendinţe, toţi termenii - atât Free Software cât şi Open Source - vor fi incluşi în denumirea lungă: "ROSI – Romanian Open Source and Free Software Initiative".

Au fost dezbătute subiectele propuse pentru conferinţă şi denumirea acesteia; în final, s-a optat pentru utilizarea numelui "eLiberatica – The Benefits of Open & Free Technologies", nume considerat de organizatori ca fiind un bun exponent ce reflectă esenţa evenimentului.

Au fost stabilite obiectivele conferinţei:

  • Construirea unei punţi de legătură între mişcarea OS/FS (Open Source / Free Software) şi comunitatea IT din România;
  • Prezentarea curentelor Open Source şi Free Software precum şi a tipurilor de licenţe publice folosite în domeniu;
  • Prezentarea modelelor de afaceri bazate pe acest tip de tehnologii, a oportunităţilor utilizării în administraţia publică şi în sectorul privat;
  • Constituirea unei comunităţi OS/FS în România conectată la actualitatea mondială a domeniului.

De asemenea a fost identificat publicul ţintă - cui se adresează eLiberatica:

  • Antreprenorilor, factorilor de decizie din companii, întreprinzătorilor din domeniul IT;
  • Factorilor de decizie de la nivelul administraţiei centrale si locale, reprezentanţilor organizaţiilor non-guvenamentale;
  • Programatorilor, dezvoltatorilor, web designerilor, inginerilor de sistem, managerilor de proiect şi în general tututor celor care lucrează în domeniul IT;
  • Studenţilor şi cadrelor didactice indiferent de domeniu;
  • Tuturor celor din mass-media;
  • Utilizatorilor de calculatoare în general.
Stirea anterioaraStirea urmatoare

Sponsors

Community Sponsors

Media Partners

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.    Creative Commons License